عایق

عایق

عایق

انواع نوار و چسبهای پرایمر جهت عایق بندی خطوط لوله در سایز های مختلف

با برندهای التن ایتالیا –شایک کره- نوار عایق – چسب پرایمر – نوار سرجوش – نوار خطی_لوله،شیرآلات،اتصالات